Vítejte v našem areálu !
Úvod Restaurace Ubytování Sport Zábava Okolí Plánované akce Fotogalerie
Kontakty:

Ubytovací řád       

 
Aladin  
 
 
 
SPORTOVNĚ – REKREAČNÍ AREÁ RADAVA
Chrást – Radava 246, 399 01 Milevsko
 
I. Základní ustanovení:

Každý ubytovaný je povinen se seznámit s tímto řádem a dodržovat jej. V případě jeho hrubého, nebo opakovaného porušování má majitel objektu právo ubytování zrušit bez nároku na vrácení peněz. Odpovědnou osobou a majitelem areálu je pan Radek Kotalík, telefon 608 910 810. Na tomto kontaktu získáte veškeré provozní informace.

II. Obecná pravidla pro ubytování v areálu:
 1. Ubytovaný má právo po sjednanou dobu ubytování užívat prostory, které mu byly k ubytování vyhrazeny, včetně jejich vybavení a společných umýváren, sprch a toalet.

 2. Dále ubytovaní mohou zdarma využívat venkovní bazén v areálu a to pouze v provozní době bazénu a podle pokynů venkovního koupaliště.

III. Přihlášení ubytovaných osob a platba za ubytování:
 1. Zahájení rekreačního pobytu a předání chatky provádíme od 14.00 – 16.00 hodin, pokud není dohodnuto jinak. Všechny ubytované osoby jsou povinny se řádně přihlásit k ubytování a předložit Občanský průkaz nebo platný Cestovní pas.

 2. Platbu ubytování (doplatek) požadujeme v den začátku ubytování, obvykle při zápisu ubytovaných. Pokud se jedná o doplatek, je třeba předložit doklad o úhradě zálohy.

 3. V případě objednání polopenze nebo plné penze je třeba s obsluhou restaurace dohodnout časy vydávání pokrmů. Snídaně se standardně podávají v době od 9.00 – 11.00 hodin.

IV. Pokyny pro ubytované osoby:
 1. Po převzetí ubytovacích prostor si ve vlastním zájmu zkontrolujte jejich vybavenost a funkčnost  inventáře.

 2. V případě, že jsou v chatce nebo v karavanu lůžkoviny navíc, oznamte to prosím odpovědné osobě nebo personálu restaurace.

 3. Parkování automobilů hostů uvnitř areálu je zakázáno. Na požádání je možné dočasně povolit vjezd do areálu za účelem vyložení a naložení zavazadel.

 4. Vnitřní vybavení chatek a karavanů není dovoleno vynášet ven a provádět změny v jeho uspořádání. Pouze plastový nábytek (stůl a židle) je možné umístit před chatu na chodník. Pokud dojde k poškození plastového nábytku vlivem větru a také díky tomu, že nebyl řádně zajištěn, škodu je povinen uhradit ubytovaný host.

 5. Uvnitř chatek a karavanů je přísně ZAKÁZÁNO KOUŘIT a manipulovat s otevřeným ohněm.

 6. Po ukončení provozu restaurace se areál na noc uzavírá a vstupní brána se zamyká. Všichni ubytovaní mají klíč od vstupní brány na svazku klíčů od chaty či karavanu. Proto jsou v tuto dobu všichni povinni při odchodu nebo příchodu do areálu po sobě opět zamknout.

 7. Ubytovaní hosté jsou dále povinni v době od 22.00 – 7.00 hodin dodržovat NOČNÍ KLID. V tuto dobu je zakázáno ve venkovních prostorech pouštět reprodukovanou hudbu, rádio či magnetofon.

 8. Povinností všech ubytovaných osob je udržovat ubytovací a sociální prostory v čistotě a v případě nadměrného znečištění je musí uvést do původního stavu. Na požádání zapůjčíme mycí prostředky a náčiní.

 9. Ubytovaní musí dbát i na pořádek v okolí chaty nebo karavanu, odpadky vyhazovat do koše uvnitř ubytovacích prostor nebo do venkovních odpadkových košů.

 10. Ubytovaní nesmí vstupovat na sportoviště bez vědomí personálu restaurace nebo provozovatele. Všechna sportoviště jsou zpoplatněna a mohou být rezervována jinou osobou.

 11. Vstup do venkovního altánu, rozdělávání ohně či manipulace se dřevem bez vědomí provozovatele je přísně ZAKÁZÁNO!

 12. Ubytovaný nesmí používat a zapojovat do elektroinstalace  vnesené elektrospotřebiče s příkonem nad 500 W.  Výjimkou jsou nabíječka telefonu a notebooku, rádio, magnetofon, přenosné TV a DVD, holící strojek, vysoušeč vlasů a rychlovarná konvice. Používání jiných spotřebičů a hlavně elektrických přímotopů bez vědomí provozovatele je ZAKÁZÁNO! Při porušení tohoto zákazu Vám bude doúčtován nadměrný odběr elektřiny.

V. Ukončení ubytování a předání ubytovacích prostor:
 1. Ukončení ubytování a předání ubytovacích prostor je nutné učinit do 11.00 hodin, pokud není dohodnuto jinak.

 2. Hosté nesmí ukončit ubytování a opustit areál bez vědomí provozovatele nebo personálu restaurace.  Vždy musí dojít k předání klíčů a kontrole prostor a vybavení.

 3. Ubytovací prostory se předávají v relativně čistém stavu, povlečení z lůžkovin se nesvléká, lednice a šatní skříň musí být prázdné. Okna musí být uzavřená.

 4. V okolí chaty nebo karavanu nesmí být nedopalky cigaret a jiné odpadky.

 5. Plastový nábytek musí být uvnitř chatek nebo řádně uspořádán před chatou či karavanem.

VI. Poplatky za ztrátu nebo zničení věci a jiné úhrady:
1. Rozbité okno   500,- Kč     7. Poškození nebo ztráta přikrývky   600,- Kč
2. Ztráta klíčů   200,- Kč     8. Poškození nebo ztráta povlečení   500,- Kč
3. Poškození nebo ztráta plastové židle   200,- Kč     9. Poškození nebo ztráta prostěradla   200,- Kč
4. Poškození nebo ztráta plastového stolu   600,. Kč   10. Poškození nebo ztráta lampičky   300,- Kč
5. Poškození nebo ztráta matrace   2.000,- Kč   11. Nadměrný odběr elektřiny   200,- Kč za den
6. Poškození nebo ztráta polštáře 400,- Kč 12. Poškození nebo ztráta ubytovacího řádu   50,. Kč 
 
VII. Zrušení rezervace, storno poplatky:
 1. Zákazník má právo zrušit rezervaci ubytování a to vždy písemnou formou. Podle počtu dnů od zrušení rezervace a data nástupu účtujeme storno poplatky.

 2. Do 90 dnů před nástupem na rekreaci – storno poplatek je 25% zálohy.

 3. Do 60 dnů před nástupem na rekreaci – storno poplatek je 50% zálohy.

 4. Do 30 dnů před nástupem na rekreaci – storno poplatek je 100% zálohy.

PŘEDEM DĚKUJEME ZA DODRŽOVÁNÍ UBYTOVACÍHO ŘÁDU A PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNÝ POBYT .
  RK Design 2011